جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


BOLTED DOUBLE ANGLE CONNECTIONS IN COMBINED SHEAR AND TENSION
ناموجود
رایگان

BOLTED DOUBLE ANGLE CONNECTIONS IN COMBINED SHEAR AND TENSION


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد اتصال مفصلی با دو نبشی جان تحت برش و کشش بحث می‌شود. کشش نهایی برای هر نمونه و همینطور منحنی بار – تغییرمکان در این مقاله ارائه می‌گردد. تعداد ۲۶ نمونه با اتصال نبشی جان به بال ستون یا جان تیر، تست شد و با اعمال نیروی کششی، نیروی برشی به طور ثابت به مقدار ۵۰% و ۱۰۰% ظرفیت برشی نگه داشته شد...