جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


دیتیل های ساختمان های بتن آرمه در برابر زلزله
ناموجود
ناموجود

دیتیل های ساختمان های بتن آرمه در برابر زلزله


ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۵۰۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
کتابی که پیش روی شما قرار دارد ترجمه ی کتاب " Apostolos Constantinidis ” می باشد. این کتاب شامل جزئیات اجرایی و مباحث بنیادی پیرامون ساختمان های بتنی و انواع المان های به کار رفته در این ساختمان ها می باشد. هدف اصلی از ارائه و ترجمه ی این کتاب، آشنا نمودن مهندسین محاسب و ناظر، سازندگان ساختمان ها، محققین و علاقه مندان به سازه های بتنی با جدیدترین و بروزترین جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی ارائه شده )شامل میلگردگذاری، بتن ریزی و سایر مباحث پیرامون ساختمان های بتنی( می باشد. برای تکمیل مطالب کتاب و ارائه ی ملموس تر مطالب، یک نسخه DVD شامل مجموعه ای از فیلم ها، آیین نامه ها، محصولات چند رسانه ای و برنامه های کامپیوتری می باشد که به شرح زیر می باشد: -۱ قسمت فیلم : مجموعه فیلم های گردآوری شده از ACI ، فیلم های آزمایش سازه های بتنی در برابر زلزله ، آرماتور بندی و آموزش نرم افزار .PANOPLIA -۲ قسمت نرم افزار : نرم افزار pi SUITE ۶.۲.۱ استفاده شده در خود کتاب. -۳ قسمت استاندارد: شامل استاندارد های برنامه و بودجه ، ACI و .AWS همچنین بخشی تحت عنوان “پیوست” در انتهای این کتاب آورده شده که شامل نکات اجرایی کارگاهی و همچنین دیتیل های خاص اجرایی می باشد.در نگارش این بخش از بیش از ۲۰ کتاب مطرح طراحی بتن به روز استفاده شده است. در انتهای کتاب به جهت آشنایی بیشتر با لغات تخصصی کتاب ، لغتنامه کتاب آورده شده است. امید است اثری که تقدیمتان می شود بتواند نظر شما خوانندگان گرامی را جلب نموده و گامی در جهت ارتقاء سطح علمی و آگاهی مهندسین، خصوصاً مجریان و سازندگان سازه های بتنی باشد. مانند هر اثر دیگری، این کتاب نیز خالی از نقص و کاستی نخواهد بود، بنابراین از شما عزیزان تقاضا می شود با دیده ی اغماض به این گونه موارد نگریسته و با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را در راه بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی کتاب یاری فرمایید. در صورت نیاز به افزودن مطلبی به این کتاب ،این امر از طریق وب سایت همیار این کتاب ) www.AvistaBook.com ( انجام خواهد شد.