جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


سیگنالها و سیستمها (بخش اول)
ناموجود
۲,۰۰۰ریال

سیگنالها و سیستمها (بخش اول)


مترجم:
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۷۵
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
★☆☆☆☆
۱ رای
زیرشاخه:
سیگنال و سیستم دو کلمه معروف در علوم مهندسی و غیر مهندسی می باشد که در تمامی حوضه های این علوم، سیگنال بیانگر یک پدیده فیزیکی می باشد که تابعی از یک متغیر مستقل است و سیستم نیز مجموعه منظمی می باشد که امکان دارد یک یا مجموعه ای از سیگنال ورودی و سیگنال خروجی را دارا باشد. سیگنال های ورودی به سیستم می تواند به عنوان محرک ها و سیگنال های خروجی به عنوان واکنش یا رفتار سیستم نسبت به آن محرک ها در نظر گرفته شوند. مهندسین و محققین تلاش می کنند تا نحوه کار سیستم های مختلف را درک کنند تا بتوانند حداقل به یکی ازاهداف زیر دست یابند.