جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت
۷۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت


ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۶۷۷
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل اول: اتصالات مفصلی فصل دوم: اتصال با جفت نبشی جان فصل سوم: اتصال با نبشی نشیمن سخت نشده فصل چهارم: اتصال نشیمن سخت شده فصل پنجم: قاب‌های خمشی فصل ششم: چشمه اتصال فصل هفتم: مهار فصل هشتم: اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته(RBS) فصل نهم: اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی(BUEEP) فصل دهم: اتصال فلنجی چهار پیچی با استفاده از ورق لچکی(BSEEP) فصل یازدهم: اتصال فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی(BSEEP) فصل دوازدهم: اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری (BFP) فصل سیزدهم: اتصال گیردار جوشی به کمک ور قهای روسری و زیرسری(WFP) فصل چهاردهم: اتصال گیردارتقویت نشده جوشی(WUF-W) فصل پانزدهم: اتصال ورق گاست فصل شانزدهم: اتصالات کف ستون فولادی پیوست های کتاب: پیوست اول: تعیین فشردگی لرزه ای مقاطعIPEوIPB و نبشی های بال مساوی و ناودانی UNP پیوست دوم: اتصال خمشی براکت پیچ شده کایزر(KBB) پیوست سوم: ورقهای گاست متصل شده به تیرهای زاویه دار