جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


همراه ناظر ساختمان
۲۷۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

همراه ناظر ساختمان


ناشر:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۳۲۰
ویرایش/شماره چاپ:
هفتم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مجموعه نکات فنی، حقوقی و ایمنی در برابر کنترل، بازرسی، نظارت و اجرای ساختمان ویژه رشته‌های عمران، معماری، مکانیک و برق با بررسی ساختار اجرایی و کنترلی ساخت و سازهای شهری در ایران وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظم مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۴ و تطابق آن با نظام مدیریت کیفیت ساختمان در سایر نقاط جهان، این مهم نتیجه می‌شود که در کشور ما تناسب دقیقی میان مسئولیت عوامل برنامه‌ریزی و تضمین کیفیت با عوامل کنترلی وجود ندارد.