جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۲۷۲,۰۰۰ریال
ناموجود

سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۶۲۸
ویرایش/شماره چاپ:
شانزدهم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
با ویرایش و اصلاحات اساسی همراه با طراحی مهاربندی های جانبی، بررسی ارتعاش سقف های مرکب و فصل جدید طراحی سازه های ویژه صنعتی