جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی ساختمان‌های بتن مسلح بر مبنای مبحث نهم از مجموعه مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه بتن ایران (آبا)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

طراحی ساختمان‌های بتن مسلح بر مبنای مبحث نهم از مجموعه مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه بتن ایران (آبا)


نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۸۵۸
ویرایش/شماره چاپ:
بیستم و یکم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل اول: خواص بتن و فولاد مسلح کننده فصل دوم: مفاهیم ایمنی در سازه فصل سوم: رفتار و طراحی تیرهای بتن مسلح در مقابل خمش فصل چهارم: رفتار و طراحی اعضای بتن مسلح در مقابل برش فصل پنجم- پیوستگی، مهاری و قطع آرماتور فصل ششم: خدمت پذیری (تغییر شکلها و ترک خوردگی) فصل هفتم: طراحی اعضای بتن مسلح در مقابل پیچش فصل هشتم: ستون ها فصل نهم: ستون های لاغر فصل دهم: دال ها فصل یازدهم: شالوده ها فصل دوازدهم: موضوعات خاص در طراحی فصل سیزدهم: ساختمانهای بتن مسلح