جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


شرحی بر آیین نامه طراحی لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی(ضوابط، تفسیر و مثالهای تشریحی)
۱۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

شرحی بر آیین نامه طراحی لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی(ضوابط، تفسیر و مثالهای تشریحی)


ناشر:
-
سال انتشار:
۱۳۸۹
تعداد صفحه:
۳۴۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
معرفی کتاب موضوعات این راهنما مناسب جهت آموزش مهندسین و طراحان در زمینه طراحی لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی مباشد. موضوعات مطروحه مطابق اصول شناخته شده عمومی و عملی مهندسی است. در زمانیکه این مدارک تهیه میشد، به بسیاری از آیین نامه های بین المللی، استانداردها و راهنماها مراجعه گردید. این کتاب جهت استفاده افرادی میباشد که توانایی ارزیابی اهمیت و محدودیت های محتویات آن را داشته باشند و مسئولیت بکارگیری موارد مذکور را بپذیرند. مولفین و ناشر مسئولیت در قبال صدمات مستقیم، تصادفی یا مهمی که مربطو به کاربرد موضوعات ذکر شده در این راهنماست را نمی پذیرند.