جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۱۳۰,۰۰۰ریال
ناموجود

ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۲۰۰
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مدیریت مناقصات با رویکرد ساختمانی