جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۲۵۰,۰۰۰ریال
ناموجود

سال انتشار:
۱۳۹۰
تعداد صفحه:
۴۷۴
ویرایش/شماره چاپ:
چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
هدف آن است که پس از مطالعه کتاب، بتوان با استفاده از نقشه های معماری، محاسبات یک ساختمان را بطور کامل انجام دادو نقشه های محاسباتی ودفترچه محاسبات ساختمان راتهیه نمود.