جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


دستنامه مهندسی زلزله ۱۲: مودهای شکست و قواعد اساسی ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله(عمران،معماری،نظارت)
۱۲۰,۰۰۰ ریال
رایگان

دستنامه مهندسی زلزله ۱۲: مودهای شکست و قواعد اساسی ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله(عمران،معماری،نظارت)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۸۸
تعداد صفحه:
۱۶۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در این کتاب می خوانید : مرور کلی برخسارت ها و تخریب های ناشی از زلزله سی وپنح قاعده درساخت سازه های مقاوم دربرابر زلزله یکی ازنکات مهم درتوسعه ی دانش لازم برای ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله ، تالیف کتبی است که شامل اصول پایه و ساده ی طراحی لرزه ای باشد . چنین منابعی می تواند مورد استفاده ی مهندسان و تکنسین های اجرایی قرار گرفته و حلقه ی مناسبی برای برقراری ارتباط بین مهندس سازه و معمار باشد. به منظور انجام وظیفه در راستای رسالت دانشگاهی وحرفه ای ، اینجانب برآن شدم تابر اساس دستاوردهای مهندسی زلزله و با توجه به تجربیات مربوط به زلزله های گذشته ، دوره ی «دستنامه ی مهندسی زلزله» را به جامعه ی مهندسی عمران و معماری کشورتقدیم کنم. این دوره ، شامل مجموعه ی نسبتا کاملی ازمطالب علمی موجود دراین زمینه است .