جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


جریان های با سطح آزاد هیدرولیک
ناموجود
ناموجود

جریان های با سطح آزاد هیدرولیک


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۴
تعداد صفحه:
۲۷۲
ویرایش/شماره چاپ:
هشتم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل اول: قوانین اساسی حرکت سیالات فصل دوم: کاربرد معادله انرژی در کانال های روباز فصل سوم: کاربرد معادله تغییرات اندازه حرکت در کانال های روباز فصل چهارم: جریان های یکنواخت فصل پنجم: طراحی کانال ها فصل ششم: جریان های متغییر تدریجی مأخذ