جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۱۳۰,۰۰۰ریال
ناموجود

سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۷۴
ویرایش/شماره چاپ:
چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
آن چه در این کتاب می خوانید : ۱. تعریف عملیات ساختمانی ۲. مسائل اولیه کارگاهی ۳. شناخت زمین ۴. حمل و نقل و نگهداری مصالح ۵. ایمنی کارگاه های ساختمانی ۶. پی های سطحی ۷. پی های عمقی ۸. میکروپایل (ریز شمع ها)