جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۱۰۵,۰۰۰ریال
۱۰,۰۰۰ریال

سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۱۱۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول ، ویرایش سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان : الزامات عمومی ساختمان - ویرایش سوم ۱۳۹۶