جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی )
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰,۰۰۰ریال

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی )


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۱۷
ویرایش/شماره چاپ:
دوم ۱۳۹۶، ویرایش چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث شانزدهم - مقررات ملی ساختمان- ویرایش چهارم ۱۳۹۶