جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۲۵۰,۰۰۰ریال
۱۰,۰۰۰ریال

سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۸۶
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مبحث پنجم - مقررات ملی ساختمان - ویرایش ۱۳۹۶