جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


بررسی اثر پالس جهت پذیری در رکوردهای حوزه ی نزدیک ایران با استفاده از روش کاتورهیی گسل محدود
ناموجود
رایگان

بررسی اثر پالس جهت پذیری در رکوردهای حوزه ی نزدیک ایران با استفاده از روش کاتورهیی گسل محدود


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۹
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای