جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


بررسی مقررات قطعات الحاقی ساختمان در ایین نامه های لرزه ای و ارزیابی موارد مربوط در استاندارد ۲۸۰۰
ناموجود
ناموجود

بررسی مقررات قطعات الحاقی ساختمان در ایین نامه های لرزه ای و ارزیابی موارد مربوط در استاندارد ۲۸۰۰


ناشر:
-
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۸۹
تعداد صفحه:
۳۰۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه: