جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۰,۰۰۰ریال

سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۱۴
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم ، ویرایش سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مبحث سوم - مقررات ملی ساختمان : حفاظت ساختمان در مقابل حریق ( ویرایش سوم ۱۳۹۵ )